Nowoczesne budownictwo

domy energooszczędne i systemy zabezpieczeń

Działka rolna – czy taka inwestycja się opłaca?

Inwestycje w nieruchomości od lat są jedną z najlepszych form lokowania kapitału i osiągania zysków. Zwłaszcza, że ziemia jest jednym z niewielu „produktów”, na który zawsze jest popyt, a ceny ciągle rosną. Bardzo perspektywiczną inwestycją jest zakup działki rolnej i przekształcenie jej w budowlą, a następnie odsprzedanie zainteresowanemu inwestorowi. Przyjrzyjmy się więc wszystkim aspektom takich działań i spróbujmy ocenić ryzyko inwestycyjne, jakie nas czeka.

Działka rolna - czy taka inwestycja się opłaca?

Zacznijmy od prawnej definicji nieruchomości rolnej, którą znajdziemy w Kodeksie Cywilnym: „nieruchomość rolna (grunt rolny) to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej”.

Oznacza to, ze mianem tym mogą być objęte grunty orne, sady, łąki, pastwiska itd. Działki rolne są znacznie tańsze od budowlanych, co kusi inwertorów posiadających kapitał. Kluczową rolę odgrywa tu lokalizacja – działka jest atrakcyjna wtedy, gdy ktoś chce na niej coś zbudować. Najlepiej żeby było to np. osiedle (chociaż oczywiście, na gruncie sprzedanym pod budowę obwodnicy także da się zarobić). Jednak skąd mamy wiedzieć co powstanie na naszej działce w przyszłości?

Potrzebujemy do tego gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli gmina nie posiada takiego planu zakup działki wiąże się z większym ryzykiem (nie wiemy np. czy przez naszą działkę nie zostanie poprowadzona linia wysokiego napięcia, co automatycznie obniży jej wartość). By zmienić status działki z rolnej na budowlaną musimy wykonać dwie czynności:
1. odrolnić ziemię
2. wyłączyć ją z produkcji rolnej.

Pierwszy krok jest niemożliwy, jeżeli nasza gmina nie posiada ww. planu i nie ma w najbliższej przyszłości zamiaru go stworzyć. W takiej sytuacji lepiej zrezygnować z zakupu działki. Jeżeli taki plan właśnie powstaje, to gmina może odrolnić działkę (może też wprowadzić poprawki do istniejącego już planu). Następnie musimy wystąpić o wyłączenie działki z produkcji rolnej, wniosek składamy w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami, w obrębie których działka się znajduje. Oczywiście wszystko to wiąże się z ogromną liczbą formalności i kosztów, na opis których niestety brakuje nam tu miejsca.

Pozostaje pytanie: „czy to wszystko się opłaca?” Odpowiedź nie jest prosta. Pierwszym czynnikiem jest, wspomniana już, lokalizacja. Bywa tak, że teoretycznie atrakcyjne działki nie znajdują nabywców, a z kolej mniej, na pierwszy rzut oka, korzystne zostają sprzedane z dużym zyskiem. Tutaj reguł nie ma. Zysk na inwestycji może być bardzo pokaźny, jednak trudno przewidzieć czas trwania formalności (nie mamy wpływu na to kiedy gmina ustali plan zagospodarowania przestrzennego) i oczekiwania na kupca.

W związku z tymi powodami, wydaje się, że inwestycja w działkę rolną (z perspektywą przekształcenia i sprzedaży) jest rozsądna tylko wówczas, gdy nie będzie stanowić naszą główną inwestycję. Jeżeli  jednak możemy pozwolić sobie na dłuższe oczekiwanie na zysk i mamy inne źródła dochodu, to zakup takiej działki może okazać się zaskakująco korzystny.

Paszport energetyczny w trosce o środowisko naturalne

Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, jej obowiązkiem jest podnoszenie standardów na wielu płaszczyznach. W ostatnich latach jednym z głównych priorytetów Wspólnoty jest ochrona środowiska naturalnego i walka z emisją gazów cieplarnianych. Dlatego nowoczesne budownictwo także zostało dotknięte zmianami i od 2009 roku, każda inwestycja musi legitymować się paszportem energetycznym. Czytaj dalej “Paszport energetyczny w trosce o środowisko naturalne” »

Domy pasywne

Coraz częściej słyszy się ekologów bijących na alarm w związku z wyczerpywaniem się kopalnych źródeł energii. W związku z tym rośnie ich cena, co z kolei zmusza nie tylko państwa i rządy, ale także każdego z nas do poszukiwania alternatywnych sposobów pozyskiwania energii.

Czytaj dalej “Domy pasywne” »

Systemy przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo to najważniejszy aspekt, jaki bierze się pod uwagę przy budowie domu. Musi on być azylem dla jego mieszkańców, w którym można w pełni odpocząć. Dobre rozplanowanie pomieszczeń oraz właściwie zamontowana instalacja, uchronią przed awariami. Zapomnieć nie można o montażu specjalnych systemów zabezpieczających, np. antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Dopiero wówczas dom będzie w pełni bezpieczny dla jego mieszańców. A sygnał ostrzegawczy w porę uchroni przed tragedią.

Czytaj dalej “Systemy przeciwpożarowe” »

Systemy alarmowe

Dom to miejsce, w którym chcemy czuć się przede wszystkim bezpiecznie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa warto pomyśleć o systemie alarmowym. Dostępne na rynku nowoczesne systemy alarmowe mają wysoką skuteczność, dzięki nim przestępczość z roku na rok utrzymuje się w tendencji spadkowej.

W ciągu ostatnich 10 lat systemy alarmowe przeszły niemałą rewolucję i choć główny ich cel nie uległ zmianie, to technologie, które stosuje się w dzisiejszych systemach alarmowych zupełnie odbiegają od tych sprzed 10 lat. Systemy zasadniczo różnią się jedną, główną cechą. Mogą być przewodowe lub bezprzewodowe. Wybór zależy od tego, czy system alarmowy chce się założyć w budynku będącym już w użytku czy też w budynku, którego budowa nie została jeszcze ukończona.

Czytaj dalej “Systemy alarmowe” »

Odkurzacz centralny

Odkurzacz musi być w każdym domu. W inny sposób trudno będzie zachować czystość w pomieszczeniach. Pobieżne sprzątnie wystarczy tylko na chwilę i w konsekwencji zajmuje dużo więcej czasu niż odkurzanie. Obserwując zachodnie trendy coraz więcej osób w swych domach montuje centralne jednostki. Dzięki temu odkurzacz jest elementem domu, a jego instalacje trzeba przewidzieć w planach budowy.

Czytaj dalej “Odkurzacz centralny” »