Nowoczesne budownictwo

domy energooszczędne i systemy zabezpieczeń

Paszport energetyczny w trosce o środowisko naturalne

Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, jej obowiązkiem jest podnoszenie standardów na wielu płaszczyznach. W ostatnich latach jednym z głównych priorytetów Wspólnoty jest ochrona środowiska naturalnego i walka z emisją gazów cieplarnianych. Dlatego nowoczesne budownictwo także zostało dotknięte zmianami i od 2009 roku, każda inwestycja musi legitymować się paszportem energetycznym.

Paszport energetyczny

Czym jest paszport energetyczny?

Każda inwestycja wielkopowierzchniowa i każdy budynek mieszkalny są zobowiązane do posiadania świadectwa energetycznego. To dokument, który pokazuje, ile energii zużywa obiekt. Przypisuje też budynek do określonej grupy energetycznej od A do G, czyli od najniższego do najwyższego poziomu zużycia prądu. Paszport wydawany jest na dziesięć lat, po tym czasie należy go odnowić. Jego uzyskanie to koszt sięgający nawet 2 tys. zł.  Dzięki temu, stan energetyczny budynku może być stale monitorowany. To przydatne w regulowaniu wydatków na energię, a co za tym idzie w działaniu na korzyść środowiska naturalnego. Dzięki cyklicznym certyfikatom energetycznym udaje się oszczędzać energię, a w rezultacie ograniczać emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Charakterystyka energetyczna budynku

Jedna z dyrektyw unijnych narzuca państwom członkowskim obowiązkową redukcję gazów cieplarnianych w ściśle określonym czasie. Kolejna dyrektywa narzuca narzędzia, którymi energię można oszczędzać. Tak duży nacisk na kwestię ekologii to krok w dobrym kierunku. Tym bardziej, że możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii jest już bardzo dużo. Zmiany  muszą być więc wdrażane na każdym etapie – projektowym budynku, wyborze odpowiednich materiałów budowlanych i w procesie tworzenia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych systemów. Budownictwo energooszczędne i rozsądne gospodarowanie zasobami muszą być wsparte o:

  • odpowiednie parametry izolacyjności budynku,
  • system wymiany powietrza,
  • instalację grzewczą,
  • korzystne warunki oświetleniowe.

Znaczenie certyfikatów energetycznych

W zamyśle przepisy wymagające paszportów energetycznych dla każdego budowanego lub przebudowywanego obiektu mają na celu podniesienie jego efektywności i wydajności energetycznej z jednoczesnym obniżeniem kosztów eksploatacyjnych. Co więcej wpisują się w nurt proekologiczny i wykluczają szkodliwe wpływanie na środowisko. Dodatkowo podnoszą wartość nieruchomości. Dokumenty te są jawne. Swobodny dostęp do nich powinni mieć potencjalni nabywcy nieruchomości oraz mieszkańcy budynków.

Leave a reply